1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   3 Utrecht
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

De regio Utrecht levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het Bruto Regionaal Product is hoog. Utrecht is sterk in de kenniseconomie en scoort hoog waar het gaat om de sectoren creatieve industrie en life-sciences. Daarnaast is de financiële en de zakelijke dienstverlening goed vertegenwoordigd in de regio. De economische kracht van Utrecht zit voornamelijk in de hoog opgeleide bevolking. Daarnaast dragen de centrale ligging en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden (van onder meer de Limes en de Nieuw Hollandse Waterlinie) bij aan de economische kracht. Vanwege de centrale ligging vormt Utrecht het kruispunt van verbindingen van Nederland. In fysieke zin is de Utrechtse regio de draaischijf tussen aan de ene kant twee mainports en twee metropolitane regio’s (Amsterdam en Rotterdam / Den Haag) en aan de andere kant de brainport, de rest van Nederland en een deel van het Europese achterland.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu