1. Home
 2.   MIRT 2012
 3.   Project- en programmabladen
 4.   Projectkaarten
 5. Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta

Klik in onderstaande kaart op de nummers om het bijbehorende project PDF bestand te openen.

Verkenning

 1. Capaciteit Volkeraksluizen
 2. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding
 3. Grensoverschrijdende verkenning Gent-Terneuzen
 4. Verkenning Grevelingen
 5. Zandhonger Oosterschelde

Planstudie

 1. N61 Hoek-Schoondijke
 2. Volkerak Zoommeer

Realisatie

 1. Herstel Steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde
 2. N62 Kanaalkruising Sluiskil
 3. Natuurcompensatieproject Perkpolder
 4. Sloelijn + Geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn
 5. Verruiming vaargeul Westerschelde

Beheer & Onderhoud

 1. Kanaal Gent-Terneuzen (baggeren en oevers en sluizen)
 2. Rotterdam-België/Zeeland (renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren)
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu