1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   Over het MIRT
  4. Het MIRT Projectenboek 2012

Het MIRT Projectenboek 2012

Het MIRT Projectenboek wordt jaarlijks als bijstuk bij de begroting van het Infrastructuurfonds uitgebracht en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Infrastructuurfonds is onderdeel van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Met dit boek wordt inzicht gegeven in de achtergrond, de stand van zaken en de planning van de fysiek-ruimtelijke Rijksprojecten en -programma’s. Hierdoor is dit boek bruikbaar als naslagwerk voor de voortgang en stand van zaken van deze projecten en programma’s. In het MIRT Projectenboek worden investeringsprojecten en -programma’s opgenomen waar sprake is van een fysiek ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan (gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook subsidiëring van projecten van decentrale overheden. De gebiedsagendakaarten zijn bestuurlijk afgestemd in het najaar van 2009. Sindsdien hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over verschillende prioriteiten. In de gebiedsagendakaart zijn deze prioriteiten zichtbaar. Om niet alleen de opgaven, maar ook de oplossing inzichtelijk te maken wordt in dit MIRT Projectenboek een kaart opgenomen van alle projecten in een bepaald gebied. U vindt deze achter de gebiedsagendakaarten.
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu