1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   8 Oost-Nederland
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Oost-Nederland bestaat uit Gelderland en Overijssel en heeft ongeveer 3,1 miljoen inwoners. Oost-Nederland produceert 16% van het Bruto Nationaal Product en ligt strategisch in de luwte van Randstad, Ruhrgebied en Vlaamse Ruit. Het gebied is cruciaal voor de verbinding tussen de Randstad en het Rijn-Ruhrgebied, Berlijn en Noord-Duitsland. Kennis en innovatie zijn de stuwende krachten van de economie en dit gebied heeft een eigen positie in de kennisnetwerken van Noordwest-Europa. De volgende drie economische concentraties manifesteren zich hier voornamelijk: Food Valley in en rond Wageningen (topsector agrofood), Health Valley in en rond Nijmegen (topsector life sciences) en nanotechnologie in Twente (topsector high tech systemen en materialen). Naast de kracht van deze sectoren heeft Oost-Nederland verhoudingsgewijs grote mogelijkheden voor logistiek en duurzame energieopwekking. Voor de verdere ontwikkeling van de economische kracht is versterking van het vestigingklimaat van de stedelijke regio’s belangrijk.
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu