1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Het MIRT-gebied Noordwest Nederland beslaat de provincies Noord-Holland en Flevoland en het IJsselmeergebied. Centrale ambitie voor Noordwest Nederland is behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie. In de gebiedsagenda voor Noordwest Nederland ligt het accent van deze ambitie op de ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam, die internationaal een sterke economische positie kent. Dit beeld komt ook naar voren in de Amsterdambrief, waarin op verzoek van de Tweede Kamer een economische visie en agenda voor de Noordvleugel Randstad zijn opgesteld. Schiphol is de belangrijkste vestigingsplaatsconditie voor internationale bedrijven, hoofdkantoren en kenniswerkers en is cruciaal voor het aantrekken van bedrijfsfuncties op het gebied van research en development, sales en logistiek voor vrijwel alle topsectoren in Nederland. De internationale concurrentiepositie wordt, naast de mainport Schiphol, tevens versterkt door de zeehaven Amsterdam, de luchthaven Lelystad, de economische clusters handel en logistiek, zakelijke en financiële dienstverlening (waaronder vooral de Zuidas), agrologistiek (Zaanstreek), ICT (Amsterdam is de op één na grootste Internet-exchange van West-Europa) en nieuwe media, de creatieve industrie en flowers en food (greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek). Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het Topsectorenbeleid.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu