1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Naast de vier beschreven gebiedsopgaven zijn er in Noordwest- Nederland nog andere gebiedsopgaven gedefinieerd, die ieder met hun eigen specifieke kansen en aspecten bijdragen aan de ontwikkelrichting voor het totale gebied. Dit zijn IJburg, de Bloemendaleropolder/ KNSF-terrein, Zuidoostlob, Amstelveen- Amstelland, Haarlem en IJmond, Zaanstreek en Waterland, Gooi en Vechtstreek, Lelystad Zuid. Er moet aandacht zijn voor eventuele knelpunten in bijvoorbeeld regelgeving en financiering.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu