1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   9 Noord-Nederland
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Noord-Nederland is een gebied met een grote landschappelijke diversiteit. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. Meer dan tweederde van de ruim 1,7 miljoen inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe woont en werkt in een van de stedelijke netwerken Groningen-Assen, Fryslân en Zuid-Drenthe. Hier bevinden zich ook voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, etc.) voor heel Noord-Nederland. De economische kernzone Eemsdelta, met de Eemshaven en het Chemie/ havencomplex in Delfzijl, fungeert als internationale toegangspoort voor Noord-Nederland. Met zijn kennisinstituten speelt Noord-Nederland een grote rol bij de nationale opgaven voor energietransitie. De koppeling met water, sensortechnologie en agrobusiness biedt grote economische en ruimtelijke kansen voor duurzame groei. (Voorbeeld is de Afsluitdijk, waar uit het verschil tussen zoet en zout water energie kan worden opgewekt). Noord- Nederland ontwikkelt zich aldus tot energyport: het knooppunt en kenniscentrum voor energievoorziening en energietransitie in Nederland. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het topsectorenbeleid. Noord-Nederland kent een grofmazige hoofdinfrastructuur. De A6-A7 en de A28-A37 zijn de hoofdtransportassen voor wegvervoer. Deze assen verbinden de kernzones in (Noord-) Nederland met de (inter )nationale kerngebieden buiten de regio. Samen met het onderliggende wegennet vervullen deze wegverbindingen een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s. De spoordriehoek Zwolle Groningen Leeuwarden heeft een belangrijke rol bij de interne en externe bereikbaarheid van de regio per spoor. Leeuwarden en Groningen zijn in het nationale en regionale spoorwegennet de voornaamste knooppunten. Zuidoost-Drenthe is via de spoorlijn Emmen Zwolle ontsloten. Via de lijn Groningen Winschoten Leer Bremen is er een verbinding met het Duitse net. Voor de scheepvaart vormt de vaarweg Lemmer-Delfzijl een internationale verbinding tussen West- Nederland en Noord-Duitsland. Groningen Airport Eelde zorgt voor de internationale bereikbaarheid van de regio door de lucht.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu