1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   9 Noord-Nederland
  4. Specifieke regionale thema's

Specifieke regionale thema's

Afname van de bevolking

Delen van Noord-Nederland hebben te maken met een afname van de bevolking. In Eemsdelta en Oost-Groningen loopt zelfs het aantal huishoudens terug. De gemeenten zijn al hard aan de slag (geweest) met sanering en herstructurering van de woningvoorraad. Daarnaast zijn herstructureringen nodig op het gebied van voorzieningen, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. In de toekomst zullen ook andere delen van Noord-Nederland hiermee te maken krijgen. Verder anticiperen op deze ontwikkeling is noodzakelijk.

Versterken van de ruimtelijk-economische structuur

De afgelopen jaren hebben Rijk en regio met succes uitvoering gegeven aan beleid gericht op het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur en verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland. De ruimtelijk-economische strategie is gericht op het versterken van de kenniseconomie, de stedelijke netwerken en het landelijke gebied. Deze strategie wordt ondersteund door de uitvoering van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). De ontwikkeling van een dynamische kenniseconomie, sterke steden en een vitaal platteland worden in de tweede generatie gebiedsagenda verder uitgewerkt, in samenhang met nieuwe ruimtelijke opgaven die voortkomen uit klimaatverandering, energietransitie en demografische ontwikkeling.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu