1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   7 Limburg
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Limburg ligt tussen stedelijke agglomeraties als de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit. De provincie grenst voor het overgrote deel aan onze buurlanden en wijst als het ware richting Europa. Limburg is ook de thuisbasis voor meerdere sterke economische sectoren en maakt deel uit van de brainport Zuidoost Nederland en de toptechnologische regio Eindhoven Leuven Aachen triangle (ELAt). Deze provincie heeft een hoge recreatieve aantrekkingskracht. De centrale ambitie van Limburg is om het goede te behouden en de economie, uitgaande van de aanwezige sterke economische sectoren (chemie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, health and care, agro-food en logistiek), te versterken en bedreigingen zoals de demografische omslag, de ‘ontembare Maas’ en de beperkingen om te zetten in kansen, in aansluiting op het topsectorenbeleid en de Visie Brainport 2020. Voor de regio Limburg zijn de volgende opgaven van nationaal belang: de brainport Zuidoost Nederland en greenport Venlo (internationaal) bereikbaar houden via OV en hoofdwegennet en binnenvaart, versterking van het vestigingsklimaat en het verder verbeteren van de waterveiligheid.
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu