1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   7 Limburg
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Stedelijke regio Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is een stedelijke regio met vier belangrijke sectoren: Chemie, Life Sciences (medisch), Energie en Logistiek. Brandpunt vormt de campusontwikkeling Zuid-Limburg rondom Chemelot in Sittard-Geleen en het medisch cluster in Maastricht, met een strategische verbinding naar Brainport Eindhoven en een verbinding naar het grensoverschrijdend science- en businesspark Avantis. Daarnaast speelt in Zuid-Limburg de demografische omslag nu al sterk. Het inzetten op de economische potenties van Limburg vergt onder meer een internationaal georiënteerd kennisklimaat, met een voldoende omvangrijk en gekwalificeerd arbeidspotentieel en een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Investeringen in Zuid-Limburg hebben zo een dubbel rendement; namelijk versterking van de regionale en nationale economie en aanpak van de krimpproblemen. Belangrijke opgave is de bundeling van krachten tussen Maastricht-Heuvelland, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek en het daarbij in samenhang met Aken/Luik/Hasselt gezamenlijk bieden van een breed en aantrekkelijk aanbod aan wonen, werken en voorzieningen. Het voortouw voor deze opgave ligt bij de regio.
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu