1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   6 Brabant
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Noord-Brabant is een in economisch opzicht gediversificeerde regio, die goed presteert. De regio heeft veel kansen voor ontwikkeling benut, die mede het gevolg zijn van de centrale ligging tussen de Randstad met de mainports Schiphol en Rotterdam, de Vlaamse Ruit (haven van Antwerpen) en het Ruhrgebied, in combinatie met de goede (inter-)nationale verbindingen. Deze kansen komen ook voort uit eigen kwaliteiten. Karakteristiek voor Brabant is de verwevenheid van de steden met hun ommeland en de groene ruimte (Mozaïekmetropool). Daardoor biedt de regio een hoogwaardige kwaliteit van leven met aantrekkelijke en diverse woonen vestigingsmilieus. De steden zijn krachtig en attractief en kennen elk een eigen culturele identiteit. Brabant is bovendien rijk aan groen- en natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen.
Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland zijn (hoog) stedelijke voorzieningen voor iedereen binnen handbereik, maar is er tevens rust en ruimte op korte afstand beschikbaar. Het is wel van belang deze vervlechting in goede banen te leiden om ‘vervlakking’ van rood en groen tegen te gaan. Brabant wil zich verder ontwikkelen als duurzame, op Europees niveau concurrerende kennisregio, met een diversiteit aan florerende economische clusters. Daarbij staan de ontwikkelingskansen van de bestaande sterke sectoren centraal: high tech systemen en materialen in het zuidoosten, agrofood in het oosten en logistiek, energie en maintenance in het midden en westen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het topsectorenbeleid en de Visie Brainport 2020. Voor deze ontwikkelingskansen hebben iedere overheidslaag en het bedrijfsleven specifieke taken.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu